Privacyverklaring

Privacyverklaring TW3/Diel 

 

In deze verklaring legt TW3/Diel uit welke persoonsgegevens zij verwerkt, wat zij daarmee doet en waarom ze dat doet.

TW3/Diel is voor het grote deel van het verwerken van uw persoonsgegevens verwerkingsverantwoordelijke. TW3/Diel bepaald dan welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom en hoe.  In sommige gevallen zijn wij verwerker: een samenwerkingspartner bepaald dan welke gegevens verzameld worden, hoe dat gebeurd en met welk doel. TW3/Diel heeft hier dan alleen een verwerkende rol in, bijvoorbeeld als we alleen een overeenkomst voor verhuur (beheer) opstellen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot:

TW3/Diel
Veerhaven 4 3016 CJ Rotterdam
info@tw3.nl
info@de‐diel.nl

TW3/Diel neemt uw privacy serieus en neemt alle voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen die u van haar kunt verwachten.
Binnen deze privacyverklaring probeert TW3/Diel een logisch overzicht te geven van de activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, welke persoonsgegevens verwerkt worden, hoe lang deze bewaard blijven en of deze mogelijk met derden worden gedeeld. 

Activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt

Verkoop woning

De volgende gegevens worden door TW3/Diel  bij deze activiteit verwerkt en gedeeld met de koper, diens makelaar en de betrokken notaris, en enkele platforms als Funda, met een bewaartermijn van 20 jaar:

 • Naam, adres, contactgegevens
 • Omschrijving en kenmerken van de woning zoals
 • Koopprijs, bouwjaar, oppervlakte, indeling, kadastrale gegevens, beeldmateriaal, e.d. ● Gegevens t.b.v. en de Koopovereenkomst

De volgende gegevens worden door TW3/Diel  bij deze activiteit verwerkt en uitsluitend gedeeld met voor de transactie relevante ontvangers (notaris, makelaar), met een bewaartermijn van 20 jaar:

 • Gegevens van uw legitimatiebewijs
 • Uittreksel Kamer van Koophandel (mits van toepassing)
 • Cliëntenonderzoek

Wij verwerken deze gegevens onder de wettelijke grondslag: Uitvoeren overeenkomst en Wettelijke verplichting.

Aankoop woning

De volgende gegevens worden door TW3/Diel  bij deze activiteit verwerkt, en mogelijk gedeeld met de verkoper en diens makelaar, en betrokken notaris, en 20 jaar bewaard:

 • Naam, adres, woonplaats, contactgegevens
 • Eventueel financieel bod en voorbehouden
 • De koopovereenkomst

De volgende gegevens worden door TW3/Diel  verzameld en gedeeld met bij de transactie betrokken Wwft plichtige instellingen (notaris, makelaar), met een bewaartermijn van 20 jaar:

 • Gegevens van het legitimatiebewijs / uittreksel Kamer van Koophandel
 • Cliëntenonderzoek ihkv Wwft

De volgende gegevens worden door TW3/Diel  verzameld, niet gedeeld met derden met een bewaartermijn van 20 jaar:

 • Uw zoekwensen
 • Opdracht tot dienstverlening

Wij verwerken deze gegevens onder de wettelijke grondslag: Uitvoeren overeenkomst en Wettelijke verplichting.

Wooncreator

U kunt met onze dienstverlening te maken krijgen via de Wooncreator. Dit is een website waar wij u willen faciliteren uw (nieuwbouw)woning naar eigen smaak en wensen aan te passen. Ook dient de wooncreator als platform om woningen te zoeken, en in te schrijven op (nieuwbouw)projecten. Als u zich inschrijft in de Wooncreator op een bepaald project worden uw gegevens tot 12 maanden na oplevering van het project bewaard door TW3, tenzij u een woning gaat kopen, dan gelden er andere bewaartermijnen, zie “Aankoop woning”.

Als u als koper de Wooncreator gebruikt worden uw opgegeven wensen en persoonsgegevens gedeeld met de voor het specifieke nieuwbouwproject geselecteerde aannemers en onderaannemers. Ook kunnen uw opgegeven wensen en project/bouwnummer worden gedeeld met overige relevante partijen zoals een keuken‐ en badkamer leverancier, en aan deze partijen alleen op verzoek mogelijk uw persoonsgegevens mits dit relevant is in het kader van het project.

Gegevens die u zelf in het forum onderdeel van de Wooncreator plaatst worden na oplevering van het project gewist. 

Verhuren woning

De volgende gegevens worden door TW3/Diel  bij deze activiteit verwerkt en gedeeld met de huurder, en enkele platforms (Funda, Pararius) met een bewaartermijn van 20 jaar.

 • Naam, adres, contactgegevens
 • Omschrijving en kenmerken van de woning zoals
 • huurprijs, bouwjaar, oppervlakte, indeling, kadastrale gegevens, beeldmateriaal,
 • Gegevens t.b.v. huurovereenkomst

De volgende gegevens worden door TW3/Diel  bij deze activiteit verwerkt en niet gedeeld met ontvangers:

 • Reden van verhuur
 • Eisen gesteld aan de huurder
 • Gegevens van uw legitimatiebewijs
 • Uittreksel Kamer van Koophandel (mits van toepassing);
 • Huurderstoets

We verwerken deze gegevens onder de wettelijke grondslag: Uitvoeren overeenkomst.

Huren en beheren woning

Bij het huren van een woning verwerkt TW3/Diel  een aantal persoonsgegevens, mogelijk gedeeld met de verhuurder. De volgende gegevens worden 20  jaar bewaard:

 • Naam, adres en contactgegevens
 • Gegevens t.b.v. het huurcontract
 • Gegevens van uw legitimatiebewijs

De volgende gegevens worden bij het huren van een woning verwerkt, en worden niet gedeeld:

 • Uw zoekprofiel
 • Gegevens over uw huidige woning
 • Uw leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling
 • Betaalmethode en afspraken van de huur

Als de verhuurder van TW3/Diel  eist dat er een huurderstoets (bij bijvoorbeeld de NVM) wordt gedaan, wordt verwerkt door TW3/Diel  en gedeeld met de verhuurder: ● Uitkomst huurderstoets

We verwerken deze gegevens onder de wettelijke grondslag: Uitvoeren overeenkomst.

Taxaties O.G.

Bij (voorbereiding en uitvoering) van een taxatieopdracht worden de volgende gegevens verwerkt en gedeeld met het betreffende validatieinstituut (NWWI/ taxatieweb). Deze gegevens worden 20 jaar bewaard:

 • Uw naam , contactgegevens en het te taxeren adres
 • Taxatierapport

We verwerken deze gegevens onder de wettelijke grondslag: Uitvoeren overeenkomst.

Kopersbegeleiding

Bent u bij TW3 terecht gekomen vanwege de dienstverlening omtrent kopersbegeleiding, dan verwerkt TW3 de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres, contactgegevens
 • Uw wensen en eisen t.a.v. uw gekochte woning

Deze gegevens worden gedeeld met aannemers‐ en onderaannemers om deze wensen te kunnen realiseren. Deze gegevens worden tot 12 maanden na oplevering van uw woning bewaard. We verwerken deze gegevens onder de wettelijke grondslag: Uitvoeren overeenkomst.

Informatieaanvragen

Als u telefonisch, via email, post of het contactformulier met ons in contact komt worden uw gegevens in beginsel tot 1 jaar na oplevering van het project bewaard, tenzij het tot een overeenkomst op basis van van de bovenstaande diensten komt. Dan zullen uw persoonsgegevens zoals bovenstaande worden verwerkt.

Gegevensverstrekking aan Pararius

Gegevensverstrekking aan Pararius

Bij een aantal diensten worden gegevens verstrekt aan Pararius. Pararius is een (online) platform om aanbod en vraag voor huur/verhuur van onroerend goed bij elkaar te brengen. Zij doen het volgende met uw gegevens:

‐    Faciliteren van klantcontact met Pararius
‐    Faciliteren van contact tussen makelaar en woningzoekende/ verkoper
‐    Gebruik voor marketingdoeleinden
‐    Faciliteren koppeling social sites
‐    Genereren traffic naar de Pararius website
‐    Personalisatie profiel
‐    Kwaliteits‐ en marktonderzoek (niet herleidbaar tot individueel niveau)

Voor meer informatie wat Pararius met uw gegevens doet: https://www.pararius.nl/privacy‐policy

Pararius B.V.
T.a.v. Klantenservice  Overschiestraat 61
1062 XD, Amsterdam +31 (0)20 ‐ 4712111  privacy@pararius.nl

Gegevensverstrekking aan Funda

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan Funda. Funda heeft de volgende doelen met de persoonsgegevens:

Het is noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om onze diensten aan te kunnen bieden en te verbeteren, en om ons platform veilig, snel en altijd beschikbaar te houden. Ook is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om ons klantcontact goed te laten verlopen. Daarnaast worden persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruikt.  Lees hier wat Funda NVM met de verstrekte gegevens doet: https://www.funda.nl/privacybeleid/consument/

Funda is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

Funda Real Estate B.V.
Piet Heinkade 167
1019 GM Amsterdam

Funda heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via  privacy@funda.nl. 

Gegevensverstrekking aan de NVM

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM (Funda). De NVM doet het volgende met deze gegevens:

‐     Zorgen dat alle NVM‐ een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM‐ worden c.q. wordt aangeboden.
‐     Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
‐     Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Lees hier wat NVM met de verstrekte gegevens doet: https://www.nvm.nl/website/privacy

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM
KvK 30102683
Postbus 2222  3430 DC Nieuwegein cv@nvm.nl
NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl

Overige ontvangers

Naast de NVM, Pararius en andere professionals uit de onroerend goed sector kan het voorkomen dat TW3/Diel  andere relevante ontvangers nodig heeft voor het uitvoeren van haar activiteiten. TW3/Diel  selecteert de ontvangers met de grootste zorgvuldigheid, maak duidelijke afspraken met hen en deelt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor deze activiteiten. Zo kan het voorkomen dat in het kader van een verkoop van een woning uw dossier wordt gedeeld met de notaris om een koopakte op te kunnen stellen of met de bij de transactie betrokken collega makelaar.

Verwerkers

TW3/Diel  maakt gebruik van diverse verwerkers. Dit zijn organisaties die in opdracht van TW3/Diel  uw persoonsgegevens verwerken, zoals het klantrelatiesysteem en onze server. Met elke verwerker heeft TW3/Diel  een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin TW3/Diel  met de verwerkers heeft vastgelegd wat zij met uw gegevens mogen doen. Ook heeft TW3/Diel  zich ervan vergewist dat de verwerkers aan de GDPR (AVG) voldoen, ook als de gegevens mogelijk (bijvoorbeeld in het geval van Microsoft 365) buiten de EU worden verwerkt.

Uw rechten

U heeft als betrokkene een aantal rechten die u kunt uitoefenen. U heeft het recht op informatie, waarbij u het recht heeft te weten wat TW3/Diel  met uw gegevens doet. TW3/Diel  hoopt hier invulling aan te geven middels deze privacyverklaring. Mochten er toch nog vragen zijn, dan staan de contactgegevens van TW3/Diel  voor u ter beschikking.

U heeft het recht op inzage. Inzage in welke persoonsgegevens TW3/Diel  van u verwerkt. Mocht u in de persoonsgegevens iets aantreffen dan kennelijk incorrect is, dan kun u uw recht op correctie uitoefenen. U heeft het recht op vergetelheid, wat inhoud dat we uw persoonsgegevens moeten wissen als u dat verzoekt, en dit mogelijk is met het oog op wetgeving en voorwaarden. Mocht ik uw gegevens op basis van toestemming (zoals een referentie) of gerechtvaardigd belang verwerken heeft u het recht op verzet, waarbij ik uw persoonsgegevens op eerste verzoek zal verwijderen. Mocht u uw persoonsgegevens willen opvragen in een voor de branche gebruikelijk formaat, dan kan u deze opvragen onder uw recht op dataportabiliteit.

TW3/Diel  maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming waarbij u aanzienlijk kan worden benadeeld. Mochten we bijvoorbeeld een huurderstoets uitvoeren, wordt deze met een menselijk oog beoordeeld.
Als u een recht wilt uitoefenen zal ik binnen één maand na ontvangst van uw verzoek een reactie geven over de behandeling van het verzoek. 

Beveiliging, cookies en website

TW3/Diel  maakt gebruik van moderne soft‐ en hardware, houd deze up to date en heeft haar beveiligingsinstellingen (firewall, virusscanners) op een hoog niveau van bescherming ingesteld.  TW3/Diel  gebruikt alleen technische en functionele cookies om de website goed te laten functioneren. Ook gebruikt TW3/Diel  analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy doordat ze niet herleidbaar zijn naar u als individu. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die TW3/Diel   gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan TW3/Diel  hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klachten en geschillen

Mocht u ondanks de inspanningen zorgvuldig en juist met uw persoonsgegevens een klacht willen indienen, dan kunt u contact met TW3/Diel   opnemen. Komt u er met TW3/Diel   niet uit, dan kan u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.